Välkommen till Isis Källa Naturmedicin -

källan till helhet och balans          

INTRODUKTIONSKURS ISISMETODEN

Isismetoden utbildning erbjuder en  introduktionskurs för dig som funderar på att utbilda dig till Diplomerad Isisterapeut.

Under kursen får du en ytterst komprimerad version av utbildningen så att du kan bilda dig en uppfattning om den.
Kursen är indelad i följande moment:

  • Föredrag om Isismetoden, hur den uppstod, vad den består av och vilka behandlingsområden den har.
  • Holistisk medicin, vad det innebär och hur Isismetoden adresserar den.
  • Information om utbildningens innehåll och upplägg.
  • Praktiskt arbete, där du får prova på några olika moment.

Anmälan till introduktionen ställer inga krav på att du ska gå den ettåriga utbildningen.
Efter introduktionen har du större inblick i själva metoden, men du kommer inte att kunna utöva den.

Datum och tid: den 7/9 kl 10-16
Plats: Aulingatan 22b, Ystad
Pris: 495 kr
Anmälan: Senast 31/8 till lotta@isiskalla.se

Varmt välkommen!