Välkommen till Isis Källa Naturmedicin -

källan till helhet och balans          

UTBILDNING I ISISMETODEN

Isismetoden är en holistisk behandlingsmetod, som syftar till att skapa balans i kroppens alla energinivåer.
Den är en djupverkande behandling som bygger på energiterapi, massage, kiroterapi och stretch.
Isismetodens nyckelord är Innerlighet, Självkännedom, Inkännande, Sensitivitet: ISIS

Isismetoden föddes ur min egen önskan att uppnå större resultat med enkla medel och att kunna använda mig av de kunskaper jag fick i min egen utbildning till homiatriker.

Jag är terapeuten som verkligen gillar hela filosofin kring akupunkturen, men som lika starkt ogillar nålar.
Jag är också fascinerad av hur man kan lägga kotor och skelettdelar tillrätta med kiropraktik, men är inte lika välvilligt inställd till att använda så mycket kraft bakom mobiliseringarna.
Zonterapi är extremt intressant, men jag känner mig inte så hågad att bara arbeta med fötterna.

Isismetoden arbetar utifrån alla dessa terapiformer, men på ett alldeles unikt sätt. där energiterapin sätts i fokus, och på så sätt påverkar hela organismen till läkning på alla energiplan.
Till stor del är behandlingarna inutitiva, men använder många olika tekniker i utförandet.

Det kommer att ligga stort fokus på terapeutens egen utveckling och självkännedom. Allt börjar och slutar i det lilla, hos en själv. Det är viktigt att vara medveten om sig själv, sin egen energi och sina egna reaktioner för att kunna hjälpa andra.

Varmt välkommen att redan nu göra en kostnadsfri intresseanmälan. 

 

Här finner du information om utbildningens innehåll och utformning, kursdatum, och kursplan.

Plats: Bäddar och Ängar, Tomelilla

Sista anmälningsdag: 31/10-24

Investering: 64 000 kr (exkl moms) totalt 80000 kr (inkl moms), inklusive logi på Bäddar och Ängar.

Antal kurstimmar: 200 utbildningstimmar, samt 10 timmar som viks till redovisning av hemmabehandlingar, tentamen och examen.

Kommunikationer:
Tåg till Tomelilla
Skåneexpressen 4 

Utbildningen är godkänd av Svenska Friskvårdsförbundet.

Alla elever är försäkrade genom förbundet och får möjlighet att certifiera sig efter avslutad utbildning.

 Mer information: Läs här och  här

Avtalsinformation: Läs här