Välkommen till Isis Källa Naturmedicin -

källan till helhet och balans          

TAROTKURS -

I Alister Crowley`s Fotspår

en tarotkurs av Lotta Everwidh

Välkommen till en kurs som kommer att ge dig en inblick i 
Crowley´s Thot Tarot! 

Här kommer du att få en genomgång av hela leken, totalt 78 kort, uppdelat på 5 delkurser, med totalt 32 lektioner.

Kursen syftar till att ge dig en djupare inblick i kortens betydelse, med tyngdpunkt på ett rådgivande plan, snarare än att spå i korten. 

Du kommer att få lära dig att se sambandet mellan de olika korten och deras beröringspunkter, så att du kan arbeta med leken i syftet att hjälpa människor att utveckla sig personligt och andligt.

Investering: 1800 kr (Kursavgiften återbetalas inte!)
Plats: I ditt eget hem
Tidpunkt: När du har tid, ork och lust
Förkunskaper: Inga 
Anmälan: via mejl till lotta@isiskalla.se


Ange namn och adress i ditt mejl, så sänder jag mer information.